gratis dating portal Bremerhaven - Netdate Helsingør

durch  |  06-Feb-2017 12:55

Samtidig havde Hitler brug for en hurtig og overbevisende sejr, som kunne fjerne modstanden mod ham i den tyske militære ledelse.

netdate Helsingør-83netdate Helsingør-33netdate Helsingør-25

En sådan britisk-fransk kontrol over Norden, ville stoppe tyskernes import af jernmalm fra Nordsverige.

Norge og Sverige ville imidlertid ikke frivilligt gå med på troppetransporter og stationering af allierede tropper i Nordnorge og Nordsverige.

Oprindelig havde Hitler kun planer om at tvinge Danmark til at godtage "en begrænset krænkelse af landets suverænitet", således at Wehrmacht kunne benytte Nordjylland som base og Aalborg som en mellemlandings- og kampflyveplads. marts 1940 udstedte Hitler et direktiv om, at både Norge og Danmark skulle invaderes, og den 5. Pagten var en indirekte konsekvens af den tyske besættelse af det tjekkoslovakiske Sudeterland i 1938. Roosevelt, rettede nemlig henvendelse til den tyske rigskansler, Adolf Hitler, for at få en garanti for, at Tyskland ikke angreb en række navngivne småstater, heriblandt Danmark.

marts 1940 fik general Leonhard Kaupisch kommandoen over invasionen af Danmark, Weserübung-Süd. Henvendelsen gav Hitler en lejlighed til at vise verden, at Tyskland var fredselskende, og han tilbød derfor en række småstater, heriblandt de skandinaviske, en ikke-angrebspagt. Munch (R) så ingen anden mulighed end at acceptere pagten, men han så helst, at Norge og Sverige samtidig tiltrådte den for at fjerne noget af den negative opmærksomhed fra Danmark.

Danmarks strategiske betydning for Tyskland var formentlig begrænset til, at landet kunne benyttes som udgangspunkt for operationer mod Norge med henblik på sikring af forsyningslinjerne til styrkerne der, ligesom radarsystemerne blev opbygget med henblik på pejling af engelske fly på vej til tyske mål.

Forum-Mitarbeiter anzeigen